Modern behandling av åderbråck

Radiofrekvens (ClosureFast-Venefit)

Om radiofrekvens-behandling

Bakgrund

Tidigare opererades åderbråck med öppen kirurgi, ofta med s.k. strip av venen och hög underbindning i ljumsken. Metoden gick ut på att venen drogs ut i sin helhet och innebar flera ganska stora sår, som ofta gav missprydande ärr. Operationen krävde att patienten sövdes eller fick ryggmärgsbedövning. Efterförloppet kantades av mycket smärta, stelhet och flera dagars frånvaro från arbetet. Dessutom fanns en betydande risk för komplikationer, såsom blödningar, infektioner och ibland även djupa venproppar.

Moderna behandlingar har nu kommit att ersätta öppen operation i allt högre utsträckning.

ClosureFast kateter för RF-behandling av åderbråck

Radiofrekvens-behandling av åderbråck

Radiofrekvensbehandling utnyttjar istället värmenergin som alstras av radiofrekvensvågor. Efter en liten (millimeterstor) punktion av den sjuka ådern, förs en tunn och smidig kateter upp i kärlet. När radiofrekvensbehandling startas hettas ådern upp från insidan under korta perioder, så att den skrumpnar och helt försluts. Därmed förhindras sjukligt backflöde i venen och åderbråcken får möjlighet att tillbakabildas.

När en behandling utförs från insidan av ådern, kallas det för en endovenös behandling. Det är en s.k. minimal-invasiv operation. Fördelarna med radiofrekvensbehandling av åderbråck är många, jämfört med öppen operation.

  • Inga missprydande ärr
  • Mindre smärta
  • Kortare tids frånvaro från arbetet och fritidsaktiviteter
  • Mindre risk för blödningar
  • Mindre risk för infektioner
  • Behandlingen går mycket fortare
  • Operationen utförs i lokalbedövning, så varken sövning eller ryggmärgsbedövning behövs

För- och Nackdelar

FördelarFördelar
Lämpar sig för åderbråck i de större venerna
Lindrig och snabb behandling
Ger inga stora sår eller ärr
Lika bra effekt som öppen operation
NackdelarNackdelar
Lämpar sig inte för små ådror
Enstaka upplever obehag i ådern kort tid efter behandling

VNUS Closure Fast teknologi

Vid VeinCare Kliniken använder vi oss av VNUS Closure Fast teknologi för radiofrekvensbehandling av åderbråck. Tekniken är smidig, snabb och säker. Nedan kan du se en kort video som beskriver tekniken. Än så länge finns filmen bara som engelsk version.

Radiofrekvensbehandling Animerad Video (engelska)VNUS ClosureFast patientfolderPatientinformation från VNUS (engelsk)

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.