VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Användarvillkor

Innehållet på VeinCares webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Informationen har erhållits från källor som vi bedömer tillförlitliga, men vi kan inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. VeinCare i Sverige AB tar inte ansvar för kunds eller annan fysisk eller juridisk persons egna beslut som grundats på information på VeinCares webbplats. VeinCare i Sverige AB kan således heller inte hållas ansvarig för fysisk, psykisk, ekonomisk eller annan skada som kund eller annan fysisk eller juridisk person anser sig drabbad av som följd av information som inhämtats på VeinCares webbplats.

E-postkommunikation med VeinCare i Sverige AB är inte skyddad eller krypterad. Känslig information kan avlyssnas.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.