VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Patientförsäkring

Vi har ansvars- och patientförsäkringar genom Folksam.

Enligt patientskadelagen är såväl offentliga som privata vårdgivare skyldiga att teckna patientförsäkring. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.

2. Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använda vid undersökning etc.

3. Felaktig diagnostisering.

4. Överföring av smittoämnen som leder till infektion i samband med undersökning etc.

5. Olycksfall i samband med undersökning etc eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.

6. Förordnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.