VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Patientförsäkring

Vi har ansvars- och patientförsäkringar genom Folksam.

Enligt patientskadelagen är såväl offentliga som privata vårdgivare skyldiga att teckna patientförsäkring. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.

2. Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använda vid undersökning etc.

3. Felaktig diagnostisering.

4. Överföring av smittoämnen som leder till infektion i samband med undersökning etc.

5. Olycksfall i samband med undersökning etc eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.

6. Förordnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.