VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Vener - En del av den normala cirkulationen

När det är friskt...

Friska vener och artärer fungerar som "enkelriktade vägar" och tillåter att blod bara strömmar i en riktning. Det pumpande hjärtat leder blodet via artärerna ut till hela kroppen. Blodet returneras sedan via venerna tillbaka till hjärtat. Benmusklernas kontraktioner vid rörelser fungerar som en pump, som transporterar blodet uppåt från benen, där tyngdkraften egentligen försöker få blodet att rinna nedåt.

Det finns två sorters vener: djupa och ytliga. Djupa vener ligger ofta inbäddade i muskulaturen, långt innanför huden och dessa är de viktigaste för cirkulationen. Ytliga vener ligger nära under huden och tömmer sig till de djupa venerna via större och mindre förbindelser. Förbindelserna är försedda med klaffar, som fungerar som backventiler och ska förhindra att blodet backar tillbaka ut i de ytliga venerna. Blodet flyter således från de ytliga venerna in i de djupa för att sedan ta sig tillbaka till hjärtat.

Den stora och lilla rosenådern (safenusvenerna) utgör de ytliga huvudstammarna. Rosenådrorna dränerar det ytliga blodet in till det djupa systemet. Den största och längsta är stora rosenådern (safena magna). Den går på insidan av benet, hela vägen från foten upp till ljumsken. Den lilla rosenådern (safena parva) löper på baksidan av vaden och tömmer sig vanligen vid knävecket. Den stora rosenådern är den som är vanligast att behandla vid åderbråckssjukdom.

Rosenvenen / Rosenådern (Vena saphena magna)


Det finns två ytliga venösa huvudstammar på benen. Den största kallas "Rosenådern". I medicinsk litteratur benämns den Vena saphena magna (VSM) eller på engelska The greater saphenous vein (GSV). Den har sitt ursprung nere vid ankelns insida. Även hos friska ses denna åder ofta ganska tydligt, alldeles framför den inre fotknölen. VSM löper upp längs underbenets insida, passerar knävecket och fortsätter sedan längs lårets insida. Den mynnar slutligen uppe i ljumsken i den djupa lårvenen, vena femoralis. Längs hela sitt förlopp får den tillflöden från mindre grenar. Åderbråck som har sitt ursprung från denna stora huvudstam, bildas endera längs själva stammen eller längs någon av dess grenar. Åderbråcken tenderar då att återfinnas längs just lårets eller underbenets insida.

Lilla rosenvenen / Lilla rosenådern (Vena saphena parva)


Den mindre och kortare av de ytliga venstammarna på benen kallas på svenska för "Lilla rosenvenen". I medicinsk litteratur benämns den Vena saphena parva (VSP) eller på engelska The lesser saphenous vein (LSV). Den har sitt ursprung längst ner på underbenets baksida. VSP löper upp längs underbenets baksida och mynnar vanligen i höjd med knävecket i den djupa knävenen, vena poplitea. Längs hela sitt förlopp får den tillflöden från mindre grenar. Åderbråck som har sitt ursprung från denna kortare huvudstam, bildas endera längs själva stammen eller längs någon av dess grenar. Åderbråcken tenderar då att återfinnas på underbenets baksida.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.