VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Vanliga frågor

Allmänna frågor om åderbråck

Vart vänder jag mig med frågor om åderbråck?

Vad gör en flebolog?

Vad är åderbråck?

Vad orsakar åderbråck?

Kan jag bli botad från mina åderbråck?

Hur tar blodet i benets vener sig tillbaka till hjärtat när den sjuka venen stängts eller tagits bort?

Måste jag behandla båda benen samtidigt?

Vad är ett venöst bensår?

Behandlingsalternativ för åderbråck

Vad är en ultraljudsundersökning (duplex)?

Vad är skleroterapi (injektionsbehandling)?

Vilka nya behandlingsmetoder finns för en sjuk venös huvudstam vid åderbråck, förutom traditionell öppen operation (stripping)?

Vad är ultraljudsledd skleroterapi?

Är skleroterapi (injektionsbehandling) en säker behandling?

Hur fungerar radiofrekvens- eller laserbehandling av åderbråck?

Vilka alternativ för behandling har jag?

Varför kan jag inte bara behandla de ytliga åderbråcken, när det finns en sjuk underliggande stam?

Varför rekommenderar doktorn kompressionsstrumpa?

Allmänna frågor om åderbråck

Vart vänder jag mig med frågor om åderbråck?

Åderbråck är en sjukdom som drabbar venerna i benen. Internationellt sett vänder man sig till en flebolog. Flebologi är den gren inom kärlkirurgin som behandlar området venösa sjukdomar, såsom åderbråck. Kärlkirurger har den specifika kunskap om ådror och det kirurgiska hantverkskunnandet, som gör att åderbråck bäst utreds och behandlas av just kärlkirurger. Det finns många som utger sig för att vara experter på åderbråck i Sverige, både inom den offentliga vården och på stora som små privata praktiker, men saknar kärlkirurgisk kompetens. Kontrollera därför gärna att din behandlande läkare har ett riktigt specialistbevis inom kärlkirurgi. Detta kan du kontrollera hos socialstyrelsen, om du vill vara helt säker.

Vad gör en flebolog?

En flebolog är en läkare som specialicerar på att diagnostisera och behandla venös sjukdomar. I Sverige är flebologi inte någon egen specialitet, utan venösa sjukdomar handläggs bäst av kärlkirurger.

Vad är åderbråck?

Åderbråck är vener som är onormalt grova och svullna, vanligen som en följd av skadade klaffar i venen. Åderbråck ter sig oftast blåaktiga och buktar ut från hudytan med ett vindlande, slingrigt förlopp utmed benet.

Vad orsakar åderbråck?

När en ven börjar vidgas, drabbar det klaffarna på insidan av ådern, så att dessa inte längre kan hålla tätt. När en klaff börjar läcka, tillåts blod flöda baklänges ned i benet, vilket klaffen normalt ska förhindra. Ärftlig (genetisk) benägenhet och cirkulerande hormoner, som orsakar försvagning i venernas väggstrukturer, tillhör de vanligaste orsakerna till att problemet uppstår. Kvinnor har har höga halter av ett sådant hormon, progesteron. Graviditeter, övervikt, hormonbehandling, p-piller liksom stående yrken utgör ytterligare riskfaktorer för att utveckla åderbråck. Då kvinnor ofta har flera riskfaktorer utgör de 75% av dem som drabbas.

Kan jag bli botad från mina åderbråck?

Åderbråck går oftast att behandla framgångsrikt, men det underliggande tillståndet går däremot inte att bota. Behandling av åderbråck tar inte bort den ursprungliga benägenheten för att utveckla åderbråck, t.ex. ärftligheten för sjukdomen. Av det skälet, behöver många som har problem med åderbråck återkomma för underhållande behandling efter att en första behandling utförts.

Hur tar blodet i benets vener sig tillbaka till hjärtat när den sjuka venen stängts eller tagits bort?

När blodet flödar baklänges ned längs läckande åderbråck eller de större ytliga huvudstammarna, såsom Stora Rosenvenen (saphena magna) eller Lilla Rosenvenen (saphena parva), påverkas det normala venösa återflödet av blod negativt. Att ta bort dessa sjuka och läckande ådror förbättrar således den venösa cirkulationen i benet. Den förbättrade cirkulationen kan sedan leda till att symptom som trötthet och tyngdkänsla försvinner efter behandlingen.

Måste jag behandla båda benen samtidigt?

Ett eller båda ben som drabbats av åderbråck bör behandlas ordendlig och genomgående. Benen kan behandlas var för sig eller båda samtidigt.

Vad är ett venöst bensår?

Bensår kan orsakas av venös stas i benet. Tidiga tecken på att ett venöst bensår riskerar att utvecklas är mörka missfärgningar kring fotlederna. Huden kan sedan bli förtjockad och vaxartad till utseendet. Om den venösa sjukdomen inte behandlas i tid kan ett svårläkt sår uppstå i området.

Behandlingsalternativ för åderbråck

Vad är en ultraljudsundersökning (duplex)?

Med en ultraljudsundersökning (duplex) kan din läkare se din kärlanatomi och kontrollera flödesförhållandena i venerna under huden i benet. Med resultatet från ultraljudet kan läkaren ställa diagnosen och planera bästa behandlingen för att åtgärda dina åderbråck.

Vad är skleroterapi (injektionsbehandling)?

Skleroterapi är en behandling av åderbråck där ett läkemedel injiceras i venen för att permanent försluta den. Många människor som valt denna behandlingsform av kosmetiska skäl är även nöjda med symptomlindringen som de upplever efteråt.

Vilka nya behandlingsmetoder finns för en sjuk venös huvudstam vid åderbråck, förutom traditionell öppen operation (stripping)?

För att få bukt med backflödet av blod i en sjuk huvudstam som orsakar åderbråck, måste den stängas eller tas bort. Den kan effektivt stängas med värmeenergi, t.ex. med radiofrekvensbehandling eller laser. Dessa metoder är idag väl beprövade och mycket säkra. Flera miljoner behandlingar har genomförts runt om i världen, sedan teknikerna introducerades.

Andra nya metoder använder lim, ånga eller mekanisk påverkan för att stänga den sjuka ådern. Dessa metoder är inte lika beprövade och studier som visar hur resultatet håller sig över tid, saknas än.

Läs gärna mer om olika metoder som finns för att behandla åderbråck under fliken "Behandlingar" i huvudmenyn.

Vad är ultraljudsledd skleroterapi (skumbehandling)?

Injektionsbehandling kan utföras ytligt under ögats uppsikt. För djupare liggande vener krävs ultraljudsledning för säker injektionsteknik.

Är skleroterapi (injektionsbehandling) en säker behandling?

De flesta upplever inga besvär efter injektionsbehandling. Det kan förkomma övergående missfärgningar och förändring i pigmenteringen över de behandlade ådrorna. Allerigska reaktioner förekommer, men är mycket ovanliga. Allvarliga komplikationer, som sår eller djupa proppar är mycket ovanliga.

Hur fungerar radiofrekvens- eller laserbehandling av åderbråck?

Energin från radiofrekvensvågor eller laserljus kan användas för att stänga en sjuk ytlig venös huvudstam. Båda behandlingarna går ut på att värmeenrgi avges från insidan på ådern. Den stora rosenådern behandlas vanligen från knähöjd upp till ljumsken, medan den lilla rosenådern behandlas på motsvarande sätt på baksidan av vaden.

Vilka alternativ för behandling har jag?

Behandling av åderbråck syftar i första hand till att åtgärda orsaken och ofta är orsaken en underliggande sjuk stam, som i sig inte är synlig, men ändå orsakar de ytliga åderbråcken. Hittas ingen djupare och underliggande orsak, inriktas behandlingen på de ytliga och synliga åderbråcken.

Varför kan jag inte bara behandla de ytliga åderbråcken, när det finns en sjuk underliggande stam?

För att behandlingen av åderbråck ska hålla för framtiden, är det viktigt att underliggande orsaker åtgäradas redan primärt. Effekten av ytliga behandlingar riskerar också att bli dålig, om flöde från en underliggande sjuk stam fortsätter att påverka.

Varför rekommenderar doktorn kompressionsstrumpa?

En korrekt utprovad kompressionsstrumpa kan temporärt reversera de negativa effekterna av venös sjukdom och lindra symptomen och obehagen, liksom även skydda mot hudproblem. Kompressionsbehandling är första linjens behandling mot besvärande åderbråck.

 

 

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.