VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Öppen operation av åderbråck

Öppen operation har tidigare varit standardbehandling för åderbråck orsakade av backflöde i de ytliga venösa huvudstammarna på benen, dvs. i stora och lilla rosenådern (vena saphena magna och parva).

Hög underbindning och utdragande av venstammen (HUB & stripping)

För att behandla den stora rosenådern på insidan av låret, går man in med öppen teknik i ljumsken och friar venens inflöde i djupa lårvenen och delar venen där. Sedan går man in i samma åder via ett mindre operationssår nedanför knät och för upp en "strip-ledare" hela vägen till ljumsken. Därefter dras hela venstammen ut och alla förbindelsegrenar slits samtidigt av. Såren sys igen och benet lindas med kompressionslinda därefter.

För behandling av lilla rosenådern görs motsvarande ingrepp, men istället frias åderns inflödet i knävecket. En sådan här öppen operation måste göras med adekvat bedövning. Oftast görs ingreppet med patienten sövd, dvs full narkos, eller med ryggmärgsbedövning.

För- och Nackdelar

FördelarFördelar
Lämpar sig för åderbråck i de större venerna
Väl bepövad behandling med gott resultat
Flera vengrenar knyts av i ljumsken samtidigt
Lika bra effekt som Radiofrekvensbehandling (RF-behandling)
NackdelarNackdelar
Kräver sövning eller ryggmärgsbedövning
Ger större operationssår
Större risk för nervskador, när ådern ska dras ut
Mer smärta efter ingreppet
Längre konvalescens
Längre tids frånvaro från arbete eller skola efteråt
Något större risk för blödningar eller infektion i efterförloppet
Avsevärt längre operationstid än t.ex. RF-behandling eller laser
Inte bättre effekt än RF-behandling

Vid VeinCare Kliniken

Vid VeinCare Kliniken utför vi inte öppen operation av de venösa ytliga huvudstammarna. Vi erbjuder den lindrigare, men lika effektiva, behandlingen med Radiofrekvens (RF-behandling). Radiofrekvensbehandling har flera viktiga fördelar jämfört med öppen operation. Radiofrekvensbehandling innebär mindre sår (kosmetiskt finare resultat), mindre smärta, kortare konvalescens och du behöver inte bli sövd eller utsatt för ryggmärgsbedövning.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.