VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Personal

Läkare

Mikael Gürtelschmid

Mikael Gürtelschmid

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Överläkare
Specialistläkare i kärlkirurgi
Specialistläkare i kirurgi

Sköterska

Helene Gürtelschmid

Helene Gürtelschmid

Specialistsjuksköterska i anestesi
Ansvarig för rutiner och säkerhet
Instruktör för avancerad Hjärt-Lungräddning

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.