VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Injektionsbehandling av ådernät

Bakgrund

Vid injektionsbehandling av åderbråck och ådernät sprutas ett retande ämne in direkt i den sjuka ådern. Syftet med behandlingen är att försluta ådern, så att den inte längre kan föra blod till åderbråcken eller ådernäten. Flera olika läkemedel har använts för ändamålet, men de olika ämnena har sina egna fördelar och risker. Man har använt starka hypertona saltlösningar, alkoholer och andra kärlskadliga ämnen.

Läkemedel

Det vanligast läkemedlet som används för injektionsbehandling av åderbråck i Sverige och Europa är Aethoxysklerol. Det är ett ämne som specifikt är skadligt för kärlens innersta cellager. Det har den uppenbara fördelen att det inte orsakar vävnadskada om det av misstag sprutas utanför kärlet. Däremot är det lika skadligt för vener som för artärer, så det är oerhört viktigt att det inte injiceras fel, för undvika problem med att sår utvecklas. Aethoxysclerol fungerar också som ett bedövningsmedel, varför behandlingen sällan är smärtsam.

Användning

Injektionsbehandling fungerar bäst för behandling av mindre kärl, d.v.s. små åderbråck och framför allt ådernät. Injektionen utförs med en mycket fin nål och små mängder av läkemedlet används för varje injektion. Aethoxysklerol lämpar sig också för s.k. skumsklerosering. Då görs först ett skum av läkemedlet, som blandas med luft eller koldioxid. Skummet medför att läkemedlet kommer i bättre kontakt med kärlväggarna, blir lite mer tjockflytande och syns bättre med ultraljud.

För- och Nackdelar

FördelarFördelar
Lämpar sig för ådernät och små åderbråck
Lindrig och snabb behandling
Ger inga stora sår eller ärr
Mycket liten risk för komplikationer vid låga koncentrationer och små mängder
NackdelarNackdelar
Lämpar sig inte för stora ådror
Risk för komplikationer vid höga doser och fel injektionsteknik
Risk för hudblekning vid behandlat område
Behandlingen kan behöva upprepas för fullgod effekt

Vår behandling

Vid VeinCare Kliniken erbjuds injektionsbehandling och skumsklerosering för kosmetiskt missprydande små åderbråck och ådernät. Då har behandlingen god effekt och riskerna för besvär efter behandlingen är små.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.