VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Sekretesspolicy

All personal inom hälso­ och sjukvården, såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens/kundens personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten/kunden har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon annan myndighet vill ha uppgifter om patienten.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.