VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Kompressionsbehandling vid åderbråck

Yttre kompression används för att minska svullnad och stimulera återflödet av blod via de djupa venerna. Kompressionsstrumpor används för att förebygga komplikationer till åderbråckssjukdomen, såsom bensår och djupa proppar. Stödstrumpor är förstahandsval vid behandling av åderbråck och venös insufficiens. Många upplever dock stödstrumpor som obehagliga och svåra att tolerera.

Efter åderbråcksbehandling används stödstrumpor de första veckorna för att förbättra behandlingseffekten och minska risken för blodproppar.

Olika grader av kompression finns

Klass1 Lätt 15-21 mmHg
Klass2 Moderat 23-32 mmHg
Klass3 Kraftig 34-46 mmHg

När används de olika graderna?

Vid åderbråck och lätt insufficiens Klass 1-2
Svårare insufficiens + djup komponent Klass 2-3
Posttrombotiskt syndrom Klass 2-3


Kompressionsbehandling får inte användas om det även finns en cirkulationssvikt på artärsidan. Då finns risk för att blodflödet till underben och fot kan bli för dåligt, med risk för sår och gangrän.

Konsultera oss gärna om du vill ha råd kring bästa behandlingsregim för just dig.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2018

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2018 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.