>
VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Laserbehandling av åderbråck

Laserbehandling av åderbråck är en endovenös behandling, d.v.s. att ådern behandlas från insidan. Bara en liten punktion behövs, oftast nära knät och där för man in laserfibern i den sjuka ådern. Därefter injiceras lokalbedövning runt hela ådern innan behandlingen påbörjas. Laserljuset har en sådan våglängd att det bara penetrerar ett litet djup, men dit ljuset når skadas vävnaden av värmen. Syftet är att den behandlade ådern ska skrumpna och förslutas, så att blod inte kan strömma i den. Därmed tas försörjningen till åderbråcken bort.

Laser låter modernt, men det enda lasern används till är att alstra värme och skada i kärlet. En nackdel med metoden är att laserkatetern måste dras ut under behandlingen med mycket exakt hastighet i en jämn takt, för att resultatet ska bli bra. Detta är extremt viktikt, eftersom laser arbetar med temperaturer överstigande 1000 grader C. Dras katetern ut för fort, fås inte den nödvändiga skadan i kärlet och behandlingen kan misslyckas. Dras katetern ut för långsamt finns risk för brännskador på närliggande vävnad och hud. Brännskador på huden kan ge upphov till sår eller ärr.

Om laserutrustningen hanteras ovarsamt finns risk för strålskador på ögonen. Därför rekommenderas att alla närvarande på behandlingsrummet använder skyddsglasögon under pågående behandling.

För- och Nackdelar - laserbehandling

FördelarFördelar
Lämpar sig för åderbråck i de större venerna
Lindrig och snabb behandling
Ger inga stora sår eller ärr
NackdelarNackdelar
Lämpar sig inte för små åderbråck eller ådernät
En del upplever smärta efter behandling
Risk för brännskador på hud och närliggande vävnader
Risk för ögonskador vid felaktig användning av laserutrustningen
Resulatatet är beroende på att behandlingskatetern dras ut med rätt hastighet (mänskliga faktorn)
Laser arbetar med extremt hög temperatur lokalt vid fiberspetsen, > 1.000 grader C.
Laserutrustning finns i flertal olika utförande och är inte lätta att jämföra. Det finns vinklad eller rundstrålande topp på fibern och olika utrustning använder olika våglängd på laserljuset, med olika penetrans och värmeavgivning.

Vid VeinCare Kliniken

Vid VeinCare Kliniken utför vi inte laser operation av de venösa ytliga huvudstammarna. Vi erbjuder den lindrigare, men minst lika effektiva behandlingen med Radiofrekvens (RF-behandling). Radiofrekvensbehandling har fördelar jämfört med laser operation. Radiofrekvensbehandling är också en endovenös behandling och delar därmed de fördelar det innebär (lindrig och snabb behandling utan stora operationssår) med laserbehandling. Radiofrekvensbehandling innebär bättre kontroll under pågående behandling, med feedback av faktisk temperatur i den behandlade ådern. Avgiven effekt varieras också efter det faktiska behovet i varje del av den behandlade ådern. Behandlingstemperaturen vid radiofrekvensbehandling är 120 grader C till skillnad mot laser, som arbetar med temperaturer överstigande 1000 grader C vid fiberspetsen. För att laserbehandlingen ska bli optimal krävs att fibern backas med kontinuerlig och jämn rörsle, vilket i pratktiken kan vara svårt att uppnå. Lasertekniken tar inte heller hänsyn till lokala variationern i åderns storlek eller om det finns ökat blodflöde, som ger en kylande effekt vid behandlingen.

Både radiofrekvensbehandling och laser står sig väl i större jämförande studier. Vi bedömer dock att radiofrekvensbehandlingen är något vassare och är bättre kontrollerbar, samt att den verkar ge mindre smärtor efteråt.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.