VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Diagnostik av åderbråck

Diagnostiken av åderbråcksproblem består av tre delar:

-Din sjukhistoria
-Läkarundersökning
-Ultraljud (Duplex)

Din sjukhistoria

Din beskrivning av problemen med åderbråck är själva utgångspunkten för vidare undersökningar och själva behandlingen. Viktiga fakta om tidigare sjukdomstillstånd i benen och ådrorna, fäster den undersökande läkaren stor vikt vid, eftersom dessa kan signalera djupare underliggande problem. Tidigare förekomst av djupa proppar i venerna, är ett sådant problem, som är mycket viktigt att känna till. Likaså problem med dålig cirkulation i benen, såsom vid "fönstertittarsjuka", är ett annat utomordentligt viktigt tillstånd att känna till innan beslut tas om behandling av dina åderbråck.

Klinisk undersökning av specialistläkare

Vid undersökningen tittar läkaren på åderbråckens utbredning och kartlägger dessa. Förekomst av sår eller andra hudförändringar noteras. Cirkulationen i benet undersöks noga. Läkaren tittar också efter tidigare operationsärr, som kan ge en fingervisning om vilka ingrepp som du tidigare kan ha blivit föremål för.

Ultraljud (Duplex)

En ultraljdusundersökning är utomordentligt viktig vid kartläggning av åderbråck, eftersom det på ett säkert och tillförlitligt vis kan berätta om orsaken till just dina besvär. Undersökning med ultraljud är helt ofarlig. Med hjälp av ljudvågor alstras bilder av hur dina kärl ser ut. Med dessa bilder får läkaren en utförlig karta över dina åderbråck och deras ursprung. Med hjälp av denna karta urformas sedan en behandlingsplan.

Tips inför din undersökning av åderbråcken

Förbered dig genom att ta med information om tidigare viktiga medicinska händelser eller operationer i livet. Ta med dig medicinlista, om du har en sådan. Är du allergisk, är det viktigt att du försöker ange exekt vad allergin består av. Är du opererad i benet är det bra om du har möjlighet att ta med dig kopia på operationsberättelsen, eller kan ange vad som är gjort.

En noggrann undersökning tar ca. 45 minuter att genomföra, särskilt om båda ben ska hinna undersökas ordentligt. Har du varit på en undersökning, som var klar på 10 minuter bör du nog dra öronen åt dig. Då spelar det ingen roll hur erfaren läkaren var. Viktiga faktorer kan ha missats, vilket äventyrar behandlingsresultatet och din säkerhet vid en framtida operation. Var mån om att få en noggrann genomgång och förklaring, innan du bestämmer dig för operation av åderbråcken. Det är ditt liv och hälsa det handlar om.

Duplexundersökning av åderbråck (ultraljud)

Utraljudsundersökning av åderbråck - Här undersöks huvudstammen på låret.

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.