VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Vilken metod är bäst?

Av de behandlingar som idag finns för att operera åderbråck i de större venerna, har studier visat att radiofrekvensbehandling är ett av de absolut bästa alternativen.

För att värdera vilken behandling av åderbråck som är bäst, brukar följande områden tas med:

-Behandlingsresultat (att önskat behandlingsresultat bibehålls)
-Komplikationer av behandlingen
-Behandlingsrelaterad smärta
-Frånvaro från arbete
-Livskvalitet

Här återger vi resultatet av en alldeles nyligen publicerad stor studie från vårt grannland Danmark. I studien jämförs följande åderbråcksbehandlingar: öppen operation (s.k. hög underbindning och "stripping" av venen), laser-operation, radiofrekvens-operation och skuminjektioner (s.k. skumsklerosering). Vill du läsa studien själv, hittar du referensen till artikeln längst ned på denna sida.

Behandlingsresultat

Ett år efter behandling hade 5,8% som genomgått laserbehandling återfått sina problem med åderbråcken. För dem som hade behandlats med radiofrekvens eller opererats öppet hade bara 4,8% återfått problemen. När det gäller skumsklerosering av de större venerna hade hela 16,3% återfått problemen.

Bäst resultat sågs alltså hos dem som genomgått radiofrekvensbehandling eller opererats med öppen teknik.

Komplikationer

En allvarlig komplikation sågs hos en av patienterna som erhållit skumsklerosering av de större venerna. Den patienten drabbades av en propp, som vandrade till lungan. Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Av dem som behandlades med öppen teknik ("stripping"), var det en som drabbades av en djup venpropp.

Hos dem som behandlades med laser eller radiofrekvens sågs inga allvarliga komplikationer.

Smärta

Patienter som opererats med de olika metoderna fick uppskatta smärtan de upplevde på en 10-gradig skala. Smärtan uppgavs i genomsnitt vara efter:
laser 2,58 radiofrekvens 1,21 skumsklerosering 1,60 öppen operation 2,25

Radiofrekvensbehandling var således behäftad med minst smärta!

Frånvaro från arbetet

Frånvaron från arbetet räknat i dagar var i genomsnitt efter:
laser 3,6 radiofrekvens 2,9 skumsklerosering 2,9 öppen operation 4,3

Radiofrekvensbehandling och skumsklerosering var associerad med kortast frånvaro från arbetet.

Livskvalitet

Utvärdering av livskvaliteten, visade att alla behandlingsgrupper hade en viss förbättring efter ett år. När det gällde problem med smärta och fysisk aktivitet sågs ett bättre resultat efter radiofrekvensbehandling och skumsklerosering.

Summering - Sammanfattning

Slår man samman alla beskrivna aspekter ovan, framstår radiofrekvensbehandling som det överlägsna alternativet som åderbråcksbehandling. Flera studier än den som vi refererar till här, har nått liknande resultat. Det är orsaken till att vi vid VeinCare Kliniken valt just radiofrekvensbehandling, som förstahands val vid behandling av åderbråck.

Referens

"Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great saphenous varicose veins", British Journal of Surgery, 2011;98:1079-1087

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.