VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Åderbråck (Varicer)

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en sjuklig vidgning i de ytliga venerna på benen. Ådrorna börjar vidga sig, oftast som ett resultat av ökat tryck i dessa kärl. Att trycket ökar beror på att klaffarna högre upp i ådern börjar ge vika. Det blir då ett läckage eller backflöde i ådern, som inte är normalt. När några klaffar väl har börjat läcka, så belastas de närstående klaffarna hårdare och till slut ger också de med sig. Det blir en ond cirkel och sjukdomen förvärras successivt. Åderbråck kan förekomma även på andra platser i kroppen, såsom i matstrupen, i underhudsfettet på buken eller kring ändtarmen, men har då helt andra orsaksmekanismer, än dem som beskrivs ovan.

Förekomst av åderbråck


Hur vanligt är det med åderbråck?
Hos medelålders personer i Sverige och Norden förekommer åderbråck i 7-18% hos män och i 24-42% hos kvinnor. Åderbråck och ådernät blir allt vanligare ju högre upp i åldern man kommer. Åderbråck är vanligare hos kvinnor.

Orsak till åderbråck


Det råder fortfarande en osäkerhet till varför åderbråck bildas. Det finns ett klart ärftligt samband. Med stigande ålder ökar förekomsten av åderbråck, så åldern i sig kan sägas vara en riskfaktor. Övervikt och en stillasittande livsstil leder till ökad risk att drabbas av åderbråck. Kvinnor som har genomgått flera graviditeter löper också en ökad risk för att få åderbråck. Kvinnor drabbas ofta tidigare än män. Hormonella förändringar kan förvärra åderbråck, som vid puberteten, graviditet och övergångsåldern, liksom vid användning av p-piller. Vid graviditet kan åderbråck komma redan under första trimestern. Ökade hormonnivåer och en större blodvolym tros vara orsak till detta. Framåt slutet på graviditeten orsakar den växande livmodern ett ökande tryck i benens vener. Åderbråck som förvärras under graviditet blir ofta markant bättre de tre första månaderna efter förlossningen. Upprepade graviditeter riskerar dock att successivt ge förvärrade och bestående problem med åderbråck.

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2017

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2017 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.