VeinCare KlinikenTM
Din specialist på åderbråck och ådernät!

Åderbråck (Varicer)

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en sjuklig vidgning i de ytliga venerna på benen. Ådrorna börjar vidga sig, oftast som ett resultat av ökat tryck i dessa kärl. Att trycket ökar beror på att klaffarna högre upp i ådern börjar ge vika. Det blir då ett läckage eller backflöde i ådern, som inte är normalt. När några klaffar väl har börjat läcka, så belastas de närstående klaffarna hårdare och till slut ger också de med sig. Det blir en ond cirkel och sjukdomen förvärras successivt.

Symtom

Ibland kan man ha åderbråck utan att de syns, men ofta brukar de synas som blåaktiga, knöliga upphöjningar. De behöver inte ge några symtom, men om man har symtom kan det till exempel vara att

  • man blir svullen i benet
  • huden runt åderbråcket kliar
  • det ömmar vid beröring
  • det gör ont i benet om man står eller sitter länge
  • man känner tyngdkänsla eller spänningskänsla i benet
  • man upplever en onormal trötthet i benet
  • man lättare får kramper i benet.

Om svullnaden inte behandlas kan man senare få en brunaktig missfärgning, eksem eller svårläkta bensår.

Förekomst

Hur vanligt är det med åderbråck?
Hos medelålders personer i Sverige och Norden förekommer åderbråck i ca 40% hos kvinnor och i ca 15% hos män. Åderbråck och ådernät blir allt vanligare ju högre upp i åldern man kommer. Åderbråck är vanligare och debuterar tidigare hos kvinnor.
Du löper inte större risk att drabbas av åderbråck på andra platser i kroppen bara för att du råkat ut för åderbråck på benen. Åderbråck som förekommer på andra ställen, som i matstrupen, på buken eller kring ändtarmen, har andra orsaksmekanismer, än åderbråck som drabbar benen.

Orsak

Det råder fortfarande en osäkerhet till varför åderbråck bildas. Det finns ett klart ärftligt samband. Med stigande ålder ökar förekomsten av åderbråck, så åldern i sig kan sägas vara en riskfaktor. Övervikt och en stillasittande livsstil leder till ökad risk att drabbas av åderbråck. Kvinnor som har genomgått flera graviditeter löper också en ökad risk för att få åderbråck. Kvinnor drabbas ofta tidigare än män. Hormonella förändringar kan förvärra åderbråck, som vid puberteten, graviditet och övergångsåldern, liksom vid användning av p-piller. Vid graviditet kan åderbråck komma redan under första trimestern. Ökade hormonnivåer och en större blodvolym tros vara orsak till detta. Framåt slutet på graviditeten orsakar den växande livmodern ett ökande tryck i benens vener. Åderbråck som förvärras under graviditet blir ofta markant bättre de tre första månaderna efter förlossningen. Upprepade graviditeter riskerar dock att successivt ge förvärrade och bestående problem med åderbråck.

Risker

Är åderbråck farligt? Kan jag få allvarlig blodpropp av mina åderbråck?
Normalt sett är åderbråck på benen en godartad sjukdom. Det har länge debatterats, om åderbråck kan orsaka allvarliga komplikationer. Det finns undersökningar, som tyder på att förekomst av åderbråck på benen kan öka risken för djupa venproppar. I en strörre studie från 2012 fann man hos patienter med djup venpropp (DVT) att risken var högre att drabbas om man också hade åderbråck (5.6%) jämfört med gruppen som inte hade åderbråck (0.9%).


Referenser

"Vensjukdomar", Studentlitteratur, red. Lars Norgren, 2004
"Vein diagnosis & treatment - a comprehensive approach", McGraw-Hill, Weiss, 2001
"Patientinformation - 1177.se", https://1177.se, 2018
"Varicose veins are a risk factor for deep venous thrombosis in general practice patients.", Vasa, 2012 Sep;41(5):360-5

Nyheter:

Ny injektionssjuksköterska

Sjuksköterska Casandra kommer att arbeta med injektsionbehandlingar och uför idag injektioner för ådernät. Vi kommer under hösten och vintern med hjälp av Casandra att ta upp estetiska injektioner för ansiktet med Botox och Fillers. Mer information om detta kommer senare.
Publ. 2020-08-03

Väntetider

Då efterfrågan på tider för undersökning har varit stor, råder för närvarande väntetider. Även svar på mejl kan dröja. Vi beklagar detta.

Just nu!
Gratis läkarundersökning för åderbråck och ådernät. Ultraljud/Duplex ingår.
Boka här

VeinCare Klinikens
tfn-nummer:
0227-140 00

Copyright © VeinCare i Sverige AB 2011-2024

VeinCare Kliniken är ett varumärke/trademark tillhörande VeinCare i Sverige AB.
2024 VeinCare i Sverige AB, All rights reserved.